• כרטיסים ניתנים לביטול עד 14 יום מרגע הרכישה, ובתנאי שלא פחות משבוע לפני תחילת האירוע, במהלכו, לא ניתן לבטל כרטיסים. דמי ביטול 5%.
  • שבוע לפני הפסטיבל לא ניתן לבטל כרטיסים.
  • ניתן להעביר כרטיס לרכוש.ת אחרים, בצירוף ת.ז של הרוכש המקורי והחשבונית שנשלחה אליו בצירוף הקוד הדיגיטלי.
  • העברת כרטיסים מבצעת באחריות רוכשי הכרטיסים בלבד, אין לראות בהפקה כצד בהעברת הכרטיס.
  • השתתפות בפסטיבל באחריות המשתתפים בלבד.
  • נא להישמע להוראות הסדרנים ההפקה והבטחה בשטח.
  • אין להדליק אש
  • אין להכניס נשק וסמים לשטח הפסטיבל.
  • כרטיס בפסטיבל מקנה השתתפות בכל הפעילויות על בסיס מקום פנוי, יש להגיע לפעילות על מנת לתפוס מקום כ5-10 דקות לפני תחילתה.
  • אין הפקת הפסטיבל אחראית על רכוש או דברי יקרי ערך שנגנבים, אובדים וכו'.
  • חובה ליידע את המנחה בכל פעילות במידה ויש מגבלות רפואיות או פיזיות כלשהם, או רקע של בעיות נפשיות.